ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๗๑๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12   ๓ ก.ย.๖๑  
  ๗๑๓   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล   ๕ ก.ย.๖๑  
  ๗๑๑   ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) งานวันดินโลก ปี 2561   ๑๓ ก.ย.๖๑  
  ๗๑๐   ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ๒๖ ก.ค.๖๑  
  ๗๐๙   ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศกรเครื่องกลปฏิบัติการ   ๓๑ ส.ค.๖๑  
  ๗๐๘   เรียนเชิญเข้าร่วมสัมนาและเข้าชมงาน เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย 2018   ๓ ก.ย.๖๑  
  ๗๐๗   ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษอังกฤษของสำนักงบประมาณ -เป็น Budget Bureau   ๔ ก.ย.๖๑  
  ๗๐๖   มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560   ๗ ก.ย.๖๑  
  ๗๐๕   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558   ๗ ก.ย.๖๑  
  ๗๐๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตสื่อส่งเสริมภาพลักษ์ของประเทศไทย หัวข้อ "ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน"   ๗ ก.ย.๖๑  
  ๗๐๓   การรับสมาชิกใหม่ของ Global Young Academy (GYA) 2018   ๗ ก.ย.๖๑  
  ๗๐๒   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายหมุ่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village 8 เส้นทาง และเส้นทางเชื่อมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ผ่านสื่อโปสเตอร์   ๓๐ ส.ค.๖๑  
  ๗๐๑   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว   ๓๑ ส.ค.๖๑  
  ๗๐๐   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานเกษตรแม่โจ้ ๘๕ ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"   ๓๑ ส.ค.๖๑  
  ๖๙๙   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี   ๓ ก.ย.๖๑  
  ๖๙๘   การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน   ๑ ก.ย.๖๑  
  ๖๙๗   ขอเชิญร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล 67 ปี ร.พ.ราชวิถี เพื่อนำรายได้สมทบศูนย์ส่่องกล้องฯ   ๒ ส.ค.๖๑  
  ๖๙๖   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการผลิตสื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยหัวข้อ "ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน "ของคณะกรรมาธิการ   ๓๐ ส.ค.๖๑  
  ๖๙๕   ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง "ระเบิด" คุณภาพการศึกษาจากภายใน ไม่ต้องรอ Ranking   ๖ ก.ย.๖๑  
  ๖๙๔   ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   ๔ ก.ย.๖๑  

ลำดับ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 7262 รายการ1 2 3 4 5 . . .364 ถัดไป