ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๔๑๒   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   ๘ พ.ค.๖๑  
  ๔๑๑   ขอส่งกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่5/2561)   ๑๑ พ.ค.๖๑  
  ๔๑๐   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กับ ระบบการจักซื้อจัดจ้างภาครัฐ"รุ่นที่ 2   ๒๓ เม.ย.๖๑  
  ๔๐๙   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"   ๗ พ.ค.๖๑  
  ๔๐๘   ขอความร่่วมมือเผยแพร่ข่าวการประกวดสติ๊กเกอร์ สปอตรณรงค์ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์   ๑๗ พ.ค.๖๑  
  ๔๐๗   ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วม "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"   ๔ เม.ย.๖๑  
  ๔๐๖   ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชื่่อ การเมืองการปกครองไทย 2561: บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย"   ๘ พ.ค.๖๑  
  ๔๐๕   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ   ๙ เม.ย.๖๑  
  ๔๐๔   ขอเชิญเข้าการสัมมนาวิชาการ "กวี นักเขียนภาคใต้กับการสร้างสรรค์"   ๑๙ เม.ย.๖๑  
  ๔๐๓   ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือความบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 สานสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด "ศิลปหัตถกรรมอาเชียน"   ๑๘ เม.ย.๖๑  
  ๔๐๒   การรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง   ๑๖ พ.ค.๖๑  
  ๔๐๑   ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และผ้าไทยย้อนยุคในเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561   ๑๖ พ.ค.๖๑  
  ๔๐๐   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   ๑๕ พ.ค.๖๑  
  ๓๙๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3   ๓ พ.ค.๖๑  
  ๓๙๘   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรของโรงเรียนกำเนิดวิทย์   ๑๐ พ.ค.๖๑  
  ๓๙๗   ขอแจ้งขอขยายเวลาการส่งบทความ (CALL FOR PAPER) และการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9   ๓ พ.ค.๖๑  
  ๓๙๖   ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครราชสีมา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   ๓ พ.ค.๖๑  
  ๓๙๕   ขอเชิญเข้าร่วม่ประชุมวิชาการนานาชาติและประชาสัมพันธ์   ๒ พ.ค.๖๑  
  ๓๙๔   ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ   ๑๐ พ.ค.๖๑  
  ๓๙๓   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ แลพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง   ๑๑ พ.ค.๖๑  

ลำดับ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 6955 รายการ1 2 3 4 5 . . .348 ถัดไป