ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๕๕๕   ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคลากรในสถาบันร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ)..พ.ศ... หรือ QR Code   ๑๒ ก.ค.๖๑  
  ๕๕๔   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการปาฐถาพิเศษ เรื่อง อุดมศึกษากับการวิจัยและนวัตกรรม   ๓ ก.ค.๖๑  
  ๕๕๓   ขอเชิญร่วมงานโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ   ๒๙ มิ.ย.๖๑  
  ๕๕๒   ขอมอบ จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 432   ๑๘ มิ.ย.๖๑  
  ๕๕๑   ขอมอบ อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 480 เดือนมิถุนายน 2561   ๒๑ มิ.ย.๖๑  
  ๕๕๐   ประชาสัมพันธ์การสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปประกอบด้วย ตำแหน่งนิติกร จำนวน 4 อัตรา   ๒๕ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๙   ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ๒๖ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๘   ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุม Thailand Quality Conference & The 19 Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2561   ๒๐ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๗   ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศ รับสมัครงาน   ๑๕ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๖   ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ๑ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๕   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง   ๑๘ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๔   ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561   ๒๐ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๓   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม   ๑๒ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๒   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช."   ๒๑ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๑   การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและของดี 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2561   ๒๐ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๐   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง 1.สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียม 2.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 8089 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ขอส่่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง   ๒๘ มิ.ย.๖๑  
  ๕๓๙   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการและระเบียบการรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงาน ประจำปี 2562   ๒๗ มิ.ย.๖๑  
  ๕๓๘   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด่วนทีสุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบนเนอร์การรับฟังความคิดเห็นในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......   ๒๖ มิ.ย.๖๑  
  ๕๓๗   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัย ระดับนานาชาติ IESDG 2018:Innovation and for Sustainable Development Goals   ๒๒ มิ.ย.๖๑  
  ๕๓๖   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The2 International Conference on Health Science: A Multidisciplinary Integration For innovative and Sustainable Health Care in Communities.   ๑๓ มิ.ย.๖๑  

ลำดับ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 7104 รายการ1 2 3 4 5 . . .356 ถัดไป