ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๓๐๒   การประชุมวิชาการ ASAIHL Conference 2019 -ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์   ๑๘ มี.ค.๖๒  
  ๓๐๑   การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4   ๑๓ มี.ค.๖๒  
  ๓๐๐   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562   ๘ มี.ค.๖๒  
  ๒๙๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยประชุมวิชาการ   ๑๒ มี.ค.๖๒  
  ๒๙๘   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง 1.สำเนาหนังสือกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นทางองค์กรและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.สำเนาหนังสือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เรื่อง แจ้งย้ายสถานที่ทำการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 3.สำเนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง Thai-Dutch Sees innovation 4.สำเนาหนังสือสำนักงาน กสทช. เรื่อง เปิดรับบทความวิจัยและบทความทางวิชาการและบทความปริทัศน์เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจกรรมกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคม   ๑๓ มี.ค.๖๒  
  ๒๙๗   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9   ๔ มี.ค.๖๒  
  ๒๙๖   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2562และหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9   ๗ มี.ค.๖๒  
  ๒๙๕   รับสมัครคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ๑๓ มี.ค.๖๒  
  ๒๙๔   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา   ๑๑ มี.ค.๖๒  
  ๒๙๓   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"   ๑๑ มี.ค.๖๒  
  ๒๙๒   ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมโครงการ "กระบวนการในการวิจัย" (Research Methodology)   ๑๓ มี.ค.๖๒  
  ๒๙๑   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional Conference) และระดับชาติ (National Conference) ครั้งที่ 10 (The 10 ASEAN Sympsium On Business ManaGement Research)   ๒๒ ก.พ.๖๒  
  ๒๙๐   การประชาสัมพันธ์การจัดประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านการทุจริต ภายใต้งาน "ปลูก DNA อุบลโปร่งใส ปลูกจริยธรรม/วินัย ต้านภัยทุจริต"   ๑๓ มี.ค.๖๒  
  ๒๘๙   ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่1/2562) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562   ๑๒ มี.ค.๖๒  
  ๒๘๘   ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 60 ประจำปี 2562   ๑๓ มี.ค.๖๒  
  ๒๘๗   ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่   ๑๑ มี.ค.๖๒  
  ๒๘๖   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ The6 Engagement Thailand Annual conference 2019   ๘ มี.ค.๖๒  
  ๒๘๕   ประชาสัมพันธ์การรับสม้ครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา   ๑๑ มี.ค.๖๒  
  ๒๘๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่่ 6   ๑๘ ก.พ.๖๒  
  ๒๘๓   แจ้งย้ายที่ทำการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)   ๑๔ ก.พ.๖๒  

ลำดับ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 7714 รายการ1 2 3 4 5 . . .386 ถัดไป