ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๗๙๒   ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 (ICBIR 2018)   ๑๖ ต.ค.๖๐  
  ๗๙๑   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จำนวน 4 ตำแหน่ง   ๑ พ.ย.๖๐  
  ๗๙๐   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.   ๓ พ.ย.๖๐  
  ๗๘๙   ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1(The 1 International Conference on Sustainable Education Development (ICSED2018)   ๒๔ ต.ค.๖๐  
  ๗๘๘   ขอมอบ อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 472 เดือนตุลาคม 2560   ๒๐ ต.ค.๖๐  
  ๗๘๗   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICSSS 2017)   ๑๘ ต.ค.๖๐  
  ๗๘๖   ขอมอบจดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 398   ๒๔ ต.ค.๖๐  
  ๗๘๕   ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ The 6 PSU Education Conference for Digital citizenship towards Thailand 4.0"   ๒๐ ต.ค.๖๐  
  ๗๘๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพิบูลสงคราม   ๑ พ.ย.๖๐  
  ๗๘๓   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ความเข้าใจเชิงลึกในมาตรฐานรายงานทางการเงินเพื่อสอดแทรกในการเรียนการสอนบัญชี   ๒๗ ต.ค.๖๐  
  ๗๘๒   ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ The 6 psu Education Conference "Higher Education For Digital Citizenship towards Thailand 4.0"   ๒๐ ต.ค.๖๐  
  ๗๘๑   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ "Green ASIA and Sustainability Forum: Aging Society Development for Active and Productive Aging"   ๖ ต.ค.๖๐  
  ๗๘๐   ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ IFFA 2018   ๙ ต.ค.๖๐  
  ๗๗๙   โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"รุ่นที่ 5   ๑๐ ต.ค.๖๐  
  ๗๗๘   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3"   ๙ ต.ค.๖๐  
  ๗๗๗   การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI.Weka. Hadoop & Spark: From Business Intelligence to Data Scienc   ๑๑ ต.ค.๖๐  
  ๗๗๖   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ   ๑๒ ต.ค.๖๐  
  ๗๗๕   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ   ๒๐ ต.ค.๖๐  
  ๗๗๔   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   ๑๐ ต.ค.๖๐  
  ๗๗๓   ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการเซาธ์อิสท์บางกอก (TCI กลุ่มที่ 2)   ๑๗ ต.ค.๖๐  

ลำดับ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 6435 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .322 ถัดไป