ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๖๖๗   ขอเชิญให้มายื่นข้อเสนอ   ๒๕ ส.ค.๖๐  
  ๖๖๖   ประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา ASEAN Caring and Sharing Community" -ในวันที่ 12-13 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ๓๐ ส.ค.๖๐  
  ๖๖๕   ขอเชิญร่วมเป็ํนเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560   ๓๑ ส.ค.๖๐  
  ๖๖๔   การขึ้นบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ   ๑๖ ส.ค.๖๐  
  ๖๖๓   ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช.ประจำปี ๒๕๖๐ (์NBTC Annual Review 2017)   ๑๕ ส.ค.๖๐  
  ๖๖๒   รับสมัครคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ๑๗ ส.ค.๖๐  
  ๖๖๑   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา   ๑๘ ส.ค. ๖๐  
  ๖๖๐   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ"LINK Open Cabling Systems For The Future"   ๑๖ ส.ค.๖๐  
  ๖๕๙   ขอแจ้งชื่อตราสัญลักษณ์ของสถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย   ๔ ส.ค.๖๐  
  ๖๕๘   ประกาศการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ๑๘ ส.ค.๖๐  
  ๖๕๗   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ "การพัฒนาคุณะธรรมในสถานศึกษา"   ๒๘ ก.ค.๖๐  
  ๖๕๗   ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2560   ๒๒ ส.ค.๖๐  
  ๖๕๖   เชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment :ITA) สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ้างที่ปรึกษา สำรวจข้อมูลฯ -ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560   ๒๑ ส.ค.๖๐  
  ๖๕๕   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า สถาบัน Russian Academy ot Natutral Sciences (RANS) ประเทศรัสเชีย ได้เปิดให้บุคคลหรือองค์กรที่ สนใจส่งผลงานเข้าร่่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลสิ่งแวดล้อนานาชาติ "Ecoworld" ประจำปี 2017   ๑๖ ส.ค.๖๐  
  ๖๕๔   รับสมัครผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล   ๑๕ ส.ค.๖๐  
  ๖๕๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ TSU-AFBE Intemational Conference 2018   ๓๑ ก.ค.๖๐  
  ๖๕๒   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี 2 หน่วยงาน   ๔ ส.ค.๖๐  
  ๖๕๑   ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017)   ๑๕ ส.ค.๖๐  
  ๖๕๐   เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ "พุทธธรรมกับสังคม"สู่เยาวชน   ๑๕ ส.ค.๖๐  
  ๖๔๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี 2 หน่วยงาน   ๘ ส.ค.๖๐  

ลำดับ 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 6330 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .317 ถัดไป