ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๓๗๒   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี   ๒ พ.ค.๖๑  
  ๓๗๑   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทอดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 8 (GEPOT 8)   ๒๕ เม.ย.๖๑  
  ๓๗๐   การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง "Data Analytics with Pentaho Bi Weka R and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science""รู้ทันเทคโนโลยี Biockchain:The Next Internet"   ๒๕ เม.ย.๖๑  
  ๓๖๙   ขอมอบอนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 478 เดือนเมษายน 2561   ๒๕ เม.ย.๖๑  
  ๓๖๘   การจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดี 4 จังหวัดอีสารล่าง 2   ๓ พ.ค.๖๑  
  ๓๖๗   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมและส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ"   ๒๓ เม.ย.๖๑  
  ๓๖๖   ขอความร่วมมือดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา 3 ฉบับ   ๒ พ.ค.๖๑  
  ๓๖๕   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41)   ๓๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๖๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41)   ๒๓ เม.ย.๖๑  
  ๓๖๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๑ (EECON-41)   ๒๓ เม.ย.๖๑  
  ๓๖๒   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธฺ์ประกาศรับสมัครวิทยากร   ๒ พ.ค.๖๑  
  ๓๖๑   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและประชาสัมพันธ์   เมษายน ๒๕๖๑  
  ๓๖๐   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน   ๒๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๕๙   ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับการอบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander"   ๒๖ มี.ค.๖๑  
  ๓๕๘   โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   ๒ พ.ค.๖๑  
  ๓๕๗   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง 1.สำเนาหน้ังสือกรมธนารักษ์ เรื่อง การใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานทราบและพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน 2.สำเนาหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง เชิญชวนสมัครและเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561   ๓ พ.ค.๖๑  
  ๓๕๖   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง 1.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 2.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1) เกิดความเสียหายเนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดจนไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้   ๒๗ เม.ย.๖๑  
  ๓๕๕   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 เรื่อง 1. หนังสือสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ เรื่อง การแก้ไขเกณฑ์จริยธรรมของสมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์ 2.หนังสือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 3.หนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการเศรษฐกิจทัศน์ ประจำปี 2561" 4. หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง โครงการประกวดวิดีทัศน์สั้นในหัวข้อ"การต่างประเทศในมุมมองของฉัน" เลขส่ง ศธ 0501(1)/ว 670 30 เม.ย. 256   ๓๐ เม.ย.๖๑  
  ๓๕๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการ   ๙ เม.ย.๖๑  
  ๓๕๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น   ๙ เม.ย.๖๑  

ลำดับ 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 6955 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .348 ถัดไป