ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๙๑๕   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีอำเภอวารินชำราบ ประจำปี 2561   ๒ พ.ย.๖๑  
  ๙๑๔   ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -การจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กำหนดยื่นภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561   ๒ พ.ย.๖๑  
  ๙๑๓   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การกรอกข้อมูลตามแบบ พม.๐๑ - พม. ๐๖   ๑๐ ต.ค.๖๑  
  ๙๑๒   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน   ๑๒ ต.ค.๖๑  
  ๙๑๑   โครงการกองทุนประทีปแห่งธรรม   ๑๗ ต.ค.๖๑  
  ๙๑๐   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมงาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14   ๑๘ ต.ค.๖๑  
  ๘๐๙   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561   ๑๙ ต.ค.๖๑  
  ๘๐๘   กฐินพระราชทานพระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พุทธศักราช 2561   ๑๗ ต.ค.๖๑  
  ๘๐๗   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ" รุ่นที่ 3   ๑๘ ต.ค.๖๑  
  ๘๐๗   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา   ๑๑ ต.ค.๖๑  
  ๘๐๖   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระหว่าง Hokkaido University Rakuno Gakuen University and Thammasat University   ๑๑ ต.ค.๖๑  
  ๘๐๕   ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2561   ๒๕ ต.ค.๖๑  
  ๘๐๔   ขอเรียนเชิญร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดลิ้งชิงแชมประเทศไทย ประจำปี 2561 THAILAND NATIONAL CHEERLEADING CHAMPIONSHIPS 2018   ๒๓ ต.ค.๖๑  
  ๘๐๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2   ๑๗ ต.ค.๖๑  
  ๘๐๒   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดนักออกแบบ Fashion Designer จากผ้าหนองบัวลำภู   ๑๑ ต.ค.๖๑  
  ๘๐๑   ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ   ๓ ต.ค.๖๑  
  ๘๐๐   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่่นแบบ MVC ด้วย Laravel Tramework"   ๑๒ ต.ค.๖๑  
  ๗๙๙   รับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   ๑๗ ต.ค.๖๑  
  ๗๙๘   รับสมัครคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์   ๑๗ ต.ค.๖๑  
  ๗๙๗   การอบรมหลักสูตร "บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ"   ๕ ต.ค.๖๑  

ลำดับ 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 7400 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .370 ถัดไป