ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๕๕๒   ขอมอบ จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 432   ๑๘ มิ.ย.๖๑  
  ๕๕๑   ขอมอบ อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 44 ฉบับที่ 480 เดือนมิถุนายน 2561   ๒๑ มิ.ย.๖๑  
  ๕๕๐   ประชาสัมพันธ์การสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปประกอบด้วย ตำแหน่งนิติกร จำนวน 4 อัตรา   ๒๕ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๙   ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ๒๖ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๘   ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุม Thailand Quality Conference & The 19 Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2561   ๒๐ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๗   ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศ รับสมัครงาน   ๑๕ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๖   ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ๑ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๕   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง   ๑๘ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๔   ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561   ๒๐ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๓   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม   ๑๒ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๒   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช."   ๒๑ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๑   การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและของดี 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2561   ๒๐ มิ.ย.๖๑  
  ๕๔๐   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง 1.สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียม 2.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 8089 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ขอส่่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง   ๒๘ มิ.ย.๖๑  
  ๕๓๙   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการและระเบียบการรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงาน ประจำปี 2562   ๒๗ มิ.ย.๖๑  
  ๕๓๘   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด่วนทีสุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบนเนอร์การรับฟังความคิดเห็นในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......   ๒๖ มิ.ย.๖๑  
  ๕๓๗   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัย ระดับนานาชาติ IESDG 2018:Innovation and for Sustainable Development Goals   ๒๒ มิ.ย.๖๑  
  ๕๓๖   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The2 International Conference on Health Science: A Multidisciplinary Integration For innovative and Sustainable Health Care in Communities.   ๑๓ มิ.ย.๖๑  
  ๕๓๕   เชิญเข้าอบรมสัมมนา   -  
  ๕๓๔   ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   ๑ มิ.ย.๖๑  
  ๕๓๓   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1.หนังสือบริษัท นานมี จำกัด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 2.หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศจากกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ แจ้งการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ   ๒๑ มิ.ย.๖๑  

ลำดับ 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 7141 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .358 ถัดไป