ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๗๙๖   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักภาพบุคลากรในสังกัด   ๑๑ ต.ค.๖๑  
  ๗๙๕   ขอเชิญชวนส่งบทความการวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 12   ๑ ต.ค.๖๑  
  ๗๙๔   ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561   ๑๗ ก.ย.๖๑  
  ๗๙๓   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0208/15682 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 แจ้งเรื่อง การดำเนินงานตามมติที่ประชุม United Inter Agency Task Force Mission to Thailand on Noncommunicable Disease (UNIATF)   ๓๐ ต.ค.๖๑  
  ๗๙๒   แจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ   ๖ พ.ย.๖๑  
  ๗๙๑   ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561   ๒๙ ต.ค.๖๑  
  ๗๙๐   ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพและราคา โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี   ๒๙ ต.ค.๖๑  
  ๗๘๙   จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลประทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์   ๒๖ ต.ค.๖๑  
  ๗๘๘   การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก(World Soil Day) 5 ธันวาคม ของทุกปี   ๒๖ ต.ค.๖๑  
  ๗๘๗   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ : "Mobilizing STI for the SDGs Partnerships for Sustainable Development"   ๑๗ ต.ค.๖๑  
  ๗๘๖   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019   ๘ ต.ค.๖๑  
  ๗๘๕   ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561   ๑๐ ต.ค.๖๑  
  ๗๘๔   ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานของรถโดยสารที่พาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษา   ๒๘ ก.ย.๖๑  
  ๗๘๓   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 รุ่นที่ 3   ๒ ต.ค.๖๑  
  ๗๘๒   ขอเชิญทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2561   ๔ ต.ค.๖๑  
  ๗๘๑   เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2561   ๑๐ ต.ค๖๑  
  ๗๘๐   เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ประจำปี 2561   ๑๐ ต.ค.๖๑  
  ๗๗๙   เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561   ๑๐ ต.ค.๖๑  
  ๗๗๘   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง"รุ่นที่ 8   ๑ ต.ค.๖๑  
  ๗๗๗   ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการ "ปันน้ำใจ ได้กุศล"   ๘ ต.ค.๖๑  

ลำดับ 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 7400 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .370 ถัดไป