ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๐๘๙   ขอประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 9 th "Current practice and Future Direction of Anti-Aging,Regenarative&Aesthetic Medicine 2018   16 พ.ย.60  
  ๐๘๘   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม "พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"   ๑๕ ม.ค.๖๑  
  ๐๘๗   ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม   ๕ ม.ค.๖๑  
  ๐๘๖   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม หัวข้อเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย   ๙ ม.ค.๖๑  
  ๐๘๕   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Managemment Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร รุ่นที่ 1" -ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   ๑๑ ม.ค.๖๑  
  ๘๔   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร   ๑๐ ม.ค.๖๑  
  ๘๓   ขอเรียนเชิญส่งบทความร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒   ๒๕ ธ.ค.๖๑  
  ๘๒   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   ๑๗ ม.ค.๖๑  
  ๘๑   ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันไหว้ครูร่ายรำมวยไทย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ๑๖ ม.ค.๖๑  
  ๘๐   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง   ๑๙ ม.ค.๖๑  
  ๗๙   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน   ๑๙ ม.ค.๖๑  
  ๗๘   ขออนุญาตติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ "SAHA GROUP BANGKOK YOUNG DESIGNER AWARDS " ภายในมหาวิทยาลัย   ๑๑ ม.ค.๖๑  
  ๗๗   ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ   ๒๒ ม.ค.๖๑  
  ๗๖   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม หัวข้อ "เกษียณสร้างสุข"ประจำปี 2561   ๑๘ ธ.ค.๖๑  
  ๗๕   ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาและอบรมเยาชนภาคฤดูร้อน   ๑๒ ม.ค.๖๑  
  ๗๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร   ๑๒ ม.ค.๖๑  
  ๗๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   ๑๕ ม.ค.๖๑  
  ๗๒   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเนศวรมหาราช   ๑๖ ม.ค.๖๑  
  ๗๑   ขอเรียนเชิญท่านเป็นเจ้าภาพและร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์   ๑๓ ธ.ค.๖๑  
  ๗๐   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานบัญชี-การเงิน,พนักงานบุคคล,พนักงานขาย หลายอัตรา   ๑๗ ม.ค.๖๐  

ลำดับ 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 6686 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .335 ถัดไป