ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๕๓๒   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561   ๑๕ มิ.ย.๖๑  
  ๕๓๑   ขอมอบ จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 433   ๒๕ มิ.ย.๖๑  
  ๕๓๐   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14 : University in Disruptive Era   ๒๒ มิ.ย.๖๐  
  ๕๒๙   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม   ๑๘ มิ.ย.๖๑  
  ๕๒๘   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน   ๒๗ มิ.ย.๖๑  
  ๕๒๗   ขอความอุปถัมภ์การสร้างต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2561   ๑๖ มิ.ย.๖๑  
  ๕๒๖   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน   ๑๘ มิ.ย.๖๑  
  ๕๒๕   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ๒๐ มิ.ย.๖๑  
  ๕๒๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม "กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐"   ๕ มิ.ย.๖๑  
  ๕๒๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน   ๑๙ มิ.ย.๖๑  
  ๕๒๒   โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ   ๑๘ มิ.ย.๖๑  
  ๕๒๑   อเรียนเชิญร่วมกิจกรรม "นครอุบลชวนปั่นชมเทียน เรียนรู้ภูมิปัญญาถิ่นอุบล ไหว้พระ 9 วัด" -วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เริ่มเวลา 05.00 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรมหลังวัดหลวง   ๒๙ มิ.ย.๖๑  
  ๕๒๐   ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"   ๒๒ มิ.ย.๖๑  
  ๕๑๙   ขอความร่วมมือสถานศึกษาส่งเสริม และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561   ๒๕ มิ.ย.๖๑  
  ๕๑๘   โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม(นานาชาติ) -ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน-25กรกฎาคม 2561 ณ วัดไทรงาม อ.เดชอุดม   ๑๙ มิ.ย.๖๑  
  ๕๑๗   โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม(นานาชาติ) -ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ สวดมนต์และปฏิบัติธรรม ในวันที่ 5 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ วัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม   ๒๐ มิ.ย.๖๑  
  ๕๑๖   การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 17   ๑๓ มิ.ย.๖๑  
  ๕๑๕   ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 8   ๑๔ มิ.ย.๖๑  
  ๕๑๔   แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ   ๖ มิ.ย.๖๑  
  ๕๑๓   ประชาสัมพันธ์ เปิดรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ๑ มิ.ย.๖๑  

ลำดับ 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 7141 รายการย้อนหลัง1 2 3 4 5 . . .358 ถัดไป