ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  122   การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศคุณธรรม   1 มี.ค. 54  
  121   The ASAIHL Conference on Partnerships for Enjancing Education   17 ก.พ. 54  
  120   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 1. การเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ การเขียนคำกล่าวและการนำเสนอในที่ประชุม 2. กรเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ สำหรับผู้บริหาร 3. การพัฒนาภาวะผุ้นำในตนเองให้เป็นที่ยอมรับ   24 ก.พ. 54  
  119   ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา "ทิศทางการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"   19 ก.พ. 54  
  118   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 16   17 ก.พ. 54  
  117   การเรียนเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 " (Thailand Recearch Expo 2011)   17 ก.พ. 54  
  116   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2554 เรื่อง "ศาสตร์การพัฒนากับความเหลื่อมล้ำในสังคม"   23 ก.พ. 54  
  115   เชิญร่วมประชุมวิชาการ "ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์หลักกฎหมาย"   24 ก.พ. 54  
  114   ขอเผยแพร่การประกวดภาพถ่ายและภาพจิตกรรม ในหัวข้อ "ครู"   10 ก.พ. 54  
  113   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2554   17 ก.พ. 54  
  112   ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา(ประเภท ก,ข และง) และราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM)ฉบับทะเบียนการค้า (ประเภท ค)   25 ม.ค. 54  
  111   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ   28 ก.พ. 54  
  110   การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ   14 ก.พ. 54  
  109   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม "ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ"   10 ก.พ. 54  
  108   ขอเชิญบูชาวัตถุมงคลเพื่อสนับสนุนกองทุนนักศึกษา   5 พ.ย. 53  
  107   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 4"   21 ก.พ. 54  
  106   แจ้งกำหนดวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ   2 ก.พ. 54  
  105   แนวทางการประกับธงอาเซี่ยนและใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการประดับธงในการจัดการประชุมและกิจกรรมอาเซี่ยนในประเทศไทย   17 ก.พ. 54  
  104   ส่งประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   10 ก.พ. 54  
  103   ขอเชิญเยี่ยมชมสถานที่พร้อมชมการแสดง และเสนอราคาพิเศษสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา   1 พ.ย. 53  

ลำดับ 6241 ถึง 6260 จากทั้งหมด 7025 รายการย้อนหลัง1. . .311 312 313 314 315 . . .352 ถัดไป