ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  102   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "ปฏิบัติธรรม พักกาย พักใจ เพิ่มกำไรชีวิต"   16 ก.พ. 54  
  101   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1   1 ก.พ. 54  
  100   เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและส้งคมแห่งชาติ   21 ม.ค. 54  
  99   การเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   7 ก.พ. 54  
  98   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนยิมนาสติกศิลป์   8 ก.พ. 54  
  97   ขอความอนุเคราะห์โครงการปฏิบัติธรรม,บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม   10 ก.พ. 54  
  96   ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4   3 ก.พ. 54  
  95   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/The 2 st ASEAN+C Symposium on Business Management Research   3 ก.พ. 54  
  94   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด 1. การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร 2. การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 3. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ 4. ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ   3 ก.พ. 54  
  93   ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง"   9 ก.พ. 54  
  92   ประชาสัมพันธ์หนังสือกฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับลูกจ้างของส่วนราขการ   10 ก.พ. 54  
  91   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ   8 ก.พ. 54  
  90   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานเว่นฟ้า ครั้งที่ 10   27 ม.ค. 54  
  89   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5   7 ก.พ. 54  
  88   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ASWAN Food Cenference 2011 FOODINNOVATION : Key to Creative Economy   14 ก.พ. 54  
  87   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 5   4 ก.พ. 54  
  86   ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ "พุทธบูชามหาโพธิจิต"   7 ก.พ. 54  
  85   ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสำรองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จระบบกาลิเลโอ (GALILEO)   28 ม.ค. 54  
  84   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และพิจารณาบุคคลเข้ารับการอบรม หลักสูตร MCore301 การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 1   7 ก.พ. 54  
  83   เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ " โลกร้อนกับชีวิตคนไทย"   27 ม.ค. 54  

ลำดับ 6261 ถึง 6280 จากทั้งหมด 7025 รายการย้อนหลัง1. . .312 313 314 315 316 . . .352 ถัดไป