ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  82   ขออนุโมทนาขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติธรรมถวายเป็นอาจริยบูชา แด่พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) ประจำปี 2554   7 ก.พ. 54  
  81   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิก   4 ก.พ. 54  
  80   เข็มที่ระลึกงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี   3 ก.พ. 54  
  79   กิจกรรม "เปิดบ้าน วว."   31 ม.ค. 54  
  78   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา IGES CDM Capaciry Building Training to develop the Clean Development Mechanism-Programme of Acitivities (CDM-PoA) in Thailand   19 ม.ค. 54  
  77   ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ   31 ม.ค. 54  
  76   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   31 ม.ค. 54  
  75   ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช   4 ก.พ. 54  
  74   ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเกษมบัณฑิต   28 ม.ค. 54  
  73   ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม จำนวน 19 หลักสูตร   20 ม.ค. 54  
  72   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง "วิถีศาสตรา : ปริศนา ศรัทธา และอาคมแห่งอาวุธไทย"   1 ก.พ. 54  
  71   ขอเชิญร่วมการสัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง "บทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม"   8 ก.พ. 54  
  70   ขอเรียนเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   26 ม.ค. 54  
  69   ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "อันเนื่องมาจากความรัก"   26 ม.ค. 54  
  68   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)   28 ม.ค. 2554  
  67   สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตน   27 ม.ค. 54  
  66   แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี พ.ศ. 2554   27 ม.ค. 54  
  65   ขอความอนุเคราะห์ประนชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและมอบวารสารปัญญาภิวัฒน์   5 ม.ค. 54  
  64   ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม   13 ม.ค. 54  
  63   รับสมัครโครงการพัฒนาประดิษษฐกรรมเพื่อชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   10 ม.ค. 54  

ลำดับ 6281 ถึง 6300 จากทั้งหมด 7025 รายการย้อนหลัง1. . .313 314 315 316 317 . . .352 ถัดไป