ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  386   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   8 ก.ค. 53  
  385   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3   5 ก.ค. 53  
  384   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสสถาปนา มทส.ครบ 20 ปี (20 ปี สุรนารีนิทรรศน์)   12 ก.ค. 53  
  383   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ "จินตนาการสัตว์ทดลอง" ครั้งที่ 4   6 ก.ค. 53  
  382   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อผลงานวิจัย/สร้างสรรค์   6 กรกฎาคม 2553  
  381   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการสร้าง "แบบสอบถาม ที่มีคุณภาพ"   5 ก.ค. 53  
  380   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี   5 ก.ค. 53  
  379   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 20 ปี สุรนารีนิทรรศน์   5 ก.ค. 53  
  378   ขอความร่วมมือเผยแพร่อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืมแอลกอฮอล์   8 ก.ค. 53  
  377   แจ้งผลการประกวด Thailand Energy Awards 2010 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสถาบันศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)   8 ก.ค. 53  
  376   ขอประชาสัมพันธ์งาน " ราชภัฏวิชาการเฉลิมพระเกียรติและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "   12 กรกฎาคม 2553  
  375   ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553   28 มิ.ย. 53  
  374   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการบิรหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 33   16 มิ.ย. 53  
  373   ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ และการประกวดผลงานวิชาการ   5 ก.ค. 53  
  372   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Computational Science in Biomedicine " และกำหนดการประชุม   6 กรกฎาคม 2553  
  371   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ   9 ก.ค. 53  
  370   ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การควบคุมภายในด้านการจัดการทางการเงิน การบัญชี พัสดุ และงบประมาณภาครัฐ"   15 ก.พ. 53  
  369   ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารการเกษตรราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   28 มิ.ย. 53  
  368   การประกวดแต่งเพลงซีมีโอ   2 กรกฎาคม 2553  
  367   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ " 100 ปี ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร"   10 พฤษภาคม 2553  

ลำดับ 6301 ถึง 6320 จากทั้งหมด 6686 รายการย้อนหลัง1. . .314 315 316 317 318 . . .335 ถัดไป