ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  465   ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์   17 ส.ค. 53  
  464   ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2553   11 ส.ค. 53  
  463   แจ้งการจัดทำโครงการสิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติตามข้อตกลงสวัสดิการเงินกู้   11 ส.ค. 53  
  462   การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2554   22 ก.ค. 53  
  461   ขอเชิญเขียนบทความลงตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้   4 ส.ค. 53  
  460   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม และเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   19 ส.ค. 53  
  459   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3   23 ส.ค. 53  
  458   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม   24 ส.ค. 53  
  457   ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2553   25 ส.ค. 53  
  456   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมประกวดวงดนตรีแจ๊สเยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ   25 ส.ค. 53  
  455   ขอเชิญร่วมงานสัมมนามูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย   9 ส.ค. 53  
  454   การสั่งจองสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารฉบับภาษาอังกฤษ ประจำปี 2554   16 ส.ค. 53  
  453   ประชาสัมพันธ์การให้ทุนมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   11 ส.ค. 53  
  452   ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุม "แม่ฟ้าหลวงวิชาการ : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า " ประจำปี พ.ศ. 2553   10 ส.ค. 53  
  451   โครงการเผยแผ่ศีลธรรมสู่สังคม   18 ส.ค. 53  
  450   ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล   16 สิงหาคม 2553  
  449   ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ ในงานวันเอดส์โลก ประจำปี 2553   26 สิงหาคม 2553  
  448   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   26 ส.ค. 53  
  447   การพิจารณาเสนอชื่อนักึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2553   15 ส.ค. 53  
  446   ประชาสัมพันะการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 6 รอบที่ 2   1 ก.ย. 53  

ลำดับ 6561 ถึง 6580 จากทั้งหมด 7025 รายการย้อนหลัง1. . .327 328 329 330 331 . . .352 ถัดไป