ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  117   การเรียนเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 " (Thailand Recearch Expo 2011)   17 ก.พ. 54  
  116   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2554 เรื่อง "ศาสตร์การพัฒนากับความเหลื่อมล้ำในสังคม"   23 ก.พ. 54  
  115   เชิญร่วมประชุมวิชาการ "ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์หลักกฎหมาย"   24 ก.พ. 54  
  114   ขอเผยแพร่การประกวดภาพถ่ายและภาพจิตกรรม ในหัวข้อ "ครู"   10 ก.พ. 54  
  113   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2554   17 ก.พ. 54  
  112   ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา(ประเภท ก,ข และง) และราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM)ฉบับทะเบียนการค้า (ประเภท ค)   25 ม.ค. 54  
  111   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ   28 ก.พ. 54  
  110   การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ   14 ก.พ. 54  
  109   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม "ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ"   10 ก.พ. 54  
  108   ขอเชิญบูชาวัตถุมงคลเพื่อสนับสนุนกองทุนนักศึกษา   5 พ.ย. 53  
  107   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 4"   21 ก.พ. 54  
  106   แจ้งกำหนดวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ   2 ก.พ. 54  
  105   แนวทางการประกับธงอาเซี่ยนและใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการประดับธงในการจัดการประชุมและกิจกรรมอาเซี่ยนในประเทศไทย   17 ก.พ. 54  
  104   ส่งประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   10 ก.พ. 54  
  103   ขอเชิญเยี่ยมชมสถานที่พร้อมชมการแสดง และเสนอราคาพิเศษสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา   1 พ.ย. 53  
  102   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "ปฏิบัติธรรม พักกาย พักใจ เพิ่มกำไรชีวิต"   16 ก.พ. 54  
  101   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1   1 ก.พ. 54  
  100   เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและส้งคมแห่งชาติ   21 ม.ค. 54  
  99   การเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   7 ก.พ. 54  
  98   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนยิมนาสติกศิลป์   8 ก.พ. 54  

ลำดับ 6621 ถึง 6640 จากทั้งหมด 7400 รายการย้อนหลัง1. . .330 331 332 333 334 . . .370 ถัดไป