ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  542   ขอประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 82 พรรษา   15 ต.ค. 53  
  541   ประชาสัมพันธ์หนังสือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   21 ต.ค. 53  
  540   ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจาก University of Vienna   18 ตุลาคม 2553  
  539   เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 84 พรรษา   4 ต.ค. 53  
  538   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร   15 ต.ค. 53  
  537   การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก   18 ตุลาคม 2553  
  536   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนบำบัดและโภชนาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 (7th APCCN 2011)   13 ต.ค. 53  
  535   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา APMP 2010 Symposium   13 ต.ค. 53  
  534   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 9 หลักสูตร   5 ต.ค. 53  
  533   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 9 หลักสูตร   5 ต.ค. 53  
  532   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 6 หลักสูตร   11 ต.ค. 53  
  531   ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในวันงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2554   28 ตุลาคม 2553  
  530   ของดใช้อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์   12 ต.ค. 53  
  529   การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภันฑ์ไทย ปี 2553   30 ก.ย. 53  
  528   ขอเรียนเชิญฟังปาฐกถา   4 ต.ค. 53  
  527   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชการประจำปี 2554   5 ต.ค. 53  
  526   ขอมอบวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ   1 ต.ค. 53  
  525   การอบรมหลักสูตร "เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและศิลปะการเป็นพิธีกร"   25 ก.ย. 53  
  524   ขอความอนุเคราะห์ข้าวสารหรืองบประมาณช่วยเหลือ โครงการแบ่งปันข้าวสารช่วยน้อง เพื่อปากท้องนักเรียนด้อยโอกาส   23 ก.ย. 53  
  523   นำเสนอธุรกิจของธนาคาร   24 ก.ย. 53  

ลำดับ 6721 ถึง 6740 จากทั้งหมด 7262 รายการย้อนหลัง1. . .335 336 337 338 339 . . .364 ถัดไป