ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๖๙   ขอเชิญร่วมประชุมและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10   ๑๑ ม.ค.๖๑  
  ๖๘   ขอเชิญชวนอาจารย์-นักศึกษาคหกรรมศาสตร์อุดหนุนหนังสือรักษ์ด้วยใจ มีชีวิตแรกของโลก   ๑๐ ม.ค.๖๐  
  ๖๗   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และรับสมัครงาน   ๑๖ ม.ค.๖๐  
  ๖๖   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าการฝึกอบรม "หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology:PET)   ๑๓ ธ.ค.๖๐  
  ๖๕   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่น 3 (วพศ.3)   ๒๙ ธ.ค.๖๐  
  ๐๖๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10   ๑๑ ม.ค.๖๐  
  ๐๖๓   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร   ๑๒ ม.ค.๖๐  
  ๐๖๒   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนสอน ครั้งที่ 4: พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่" (The Fourth Scholarship of Teaching and Learning:Disruptive Learning for Future Workforce)   ๓ ม.ค.๖๐  
  ๐๖๑   ขอเรียนเชิญร่วมงานและร่วมการประกวดในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 6   ๓ ม.ค.๖๐  
  ๐๖๐   ประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง   ๙ ม.ค.๖๐  
  ๐๕๙   ขอมอบอนุสารอุดมศึกษา ปีที่ี 43 ฉบับที่ 467   ๑๓ ธ.ค.๖๐  
  ๐๕๘   ขอเชิญร่วมพิธีมอบพระราชทานฯและฟังการบรรยายพิเศษ   ๓ ม.ค.๖๐  
  ๐๕๗   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม   ๒๓ พ.ย.๖๐  
  ๐๕๖   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับ การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   ๒๙ ธ.ค.๖๐  
  ๐๕๕   ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 9   ๒๑ ธ.ค.๖๐  
  ๐๕๔   ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน ในโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแสนสุข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561   ๒๙ ธ.ค.๖๐  
  ๐๕๓   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑   ๒๕ ธ.ค.๖๐  
  ๐๕๒   ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chokri Sirindhorn Congress ll (SC 2018)   ๒๖ ธ.ค.๖๐  
  ๐๕๑   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "โยคะเพื่อบำบัดโรคออฟฟิศชินโดรม"และ "เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ"   ๒๐ ธ.ค.๖๐  
  ๐๕๐   ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโครงการจัดงานบริวาสกรรมเข้าสู่หลักธรรมวินัย ครั้งที่ 2   ๗ ม.ค.๖๐  

ลำดับ 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 6686 รายการย้อนหลัง1. . .3 4 5 6 7 . . .335 ถัดไป