ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๗๒๓   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี   ๖ ก.ย.๖๐  
  ๗๒๒   ขอส่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ๒๒ ส.ค.๖๐  
  ๗๒๑   ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   ๘ ก.ย.๖๐  
  ๗๒๐   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐวิชา "การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 "รุ่นที่ 3 -รุ่นที่ 6   ๑๒ ก.ย.๖๐  
  ๗๑๙   ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ศธ 0235/12949 ลงวันที่11 กันยายน 2560 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย   ๑๕ ก.ย.๖๐  
  ๗๑๘   ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ที่ศธ 0201.6/12753 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการรวบรวมรายงานผลการออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองมาตรฐานต่าง ๆ   ๑๕ ก.ย.๖๐  
  ๗๑๗   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0521/ว 4225 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมส่งผลงานประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "เมืองสมุนไพร"   ๑๘ ก.ย.๖๐  
  ๗๑๖   ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ที่ ศธ 0234/13009 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 แจ้งการออกกฏกระทรวงองกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยชื่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ.2560   ๑๘ ก.ย.๖๐  
  ๗๑๕   ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี EAU สืบสานงานพระศาสนา   ๑ ก.ย.๖๐  
  ๗๑๔   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์"   ๑๒ ก.ย.๖๐  
  ๗๑๓   ขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่ิอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   ๑๑ ก.ย.๖๐  
  ๗๑๒   ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2560   ๑๔ ก.ย.๖๐  
  ๗๑๑   รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   ๖ ก.ย.๖๐  
  ๗๑๐   โครงการประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าพิื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"   ๓๐ ส.ค.๖๐  
  ๗๐๙   ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิล   ๑๓ ก.ค.๖๐  
  ๗๐๘   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2018"   ๒ ก.ย.๖๐  
  ๗๐๗   การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   14 ก.ย.60  
  ๗๐๖   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน   ๖ ก.ย.๖๐  
  ๗๐๕   ขอส่งจดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาศึกษา OHEC Hewsletter ปีที่ 9   ๑๓ ก.ย.๖๐  
  ๗๐๔   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน   ๑๒ ก.ย.๖๐  

ลำดับ 101 ถึง 120 จากทั้งหมด 6446 รายการย้อนหลัง1. . .4 5 6 7 8 . . .323 ถัดไป