ค้นหาข้อมูลเอกสารเวียนทั่วไป

ชื่อที่ต้องการค้นหา จาก ปี       ค้นหาเอกสารเวียนย้อนหลัง
ถ้าต้องการค้นหา !! "กรุณากรอกรหัสหรือข้อมูล และเลือกรายการที่ต้องการ"
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ลงวันที่
  ๕๘๙   ประกาศผลการคัดเลือกศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560   ๕ ก.ค.๖๔  
  ๕๘๘   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ"   ๑๗ ก.ค.๖๐  
  ๕๘๗   การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่   ๑๘ ก.ค.๖๐  
  ๕๘๖   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "กฏหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ"   12 ก.ค.60  
  ๕๘๕   แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13   ๒๐ ก.ค.๖๐  
  ๕๘๔   การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2560   18 ก.ค.60  
  ๕๘๓   ขอความอนุเคราะห์ร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 9   ๒๓ พ.ค.๖๐  
  ๕๘๒   ส่วนลดพิเศษสำหรับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน   ๔ ส.ค.๖๐  
  ๕๘๑   ขอเชิญร่วมแข่งขันสวดทำวัตรเข้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชธานี   ๑๔ ก.ค.๒๕๖๐  
  ๕๘๐   ขอเชิญร่วมถวายผ้ากฐินของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560   ๗ ก.ค.๖๐  
  ๕๗๙   ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน   ๒๙ มิ.ย.๖๐  
  ๕๗๘   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "กฏหมายแรงงานสำหรับ การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ"   ๑๒ ก.ค.๖๐  
  ๕๗๗   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงมงคลล้านนา   ๑๘ ก.ค.๖๐  
  ๕๗๖   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา   ๑๔ ก.ค.๖๐  
  ๕๗๕   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม   ๓๐ มิ.ย.๖๐  
  ๕๗๔   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง 1สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ด่วนที่สุด ที่ศธ 0208/9851 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 2.สำเนาหนังสือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0235/9770 ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา เลขส่ง ศธ 0501ผ1)/ว 157   ๑๘ ก.ค.๖๐  
  ๕๗๓   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือที่ ศธ 0257/222 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ   ๒๐ ก.ค.๖๐  
  ๕๗๒   ขอส่งสำเนาหนังสือ คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯอัยการสูงสุด   ๑๘ ก.ค.๖๐  
  ๕๗๑   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาฯ "เทคโนโลยีการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และการใช้งานอย่างถูกกฏหมาย"   ๒๗ มิ.ย.๖๐  
  ๕๗๐   ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายงานประเมินผลโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ -ภายใน 18 สิงหาคม 2560   ๑๔ ก.ค.๖๐  

ลำดับ 121 ถึง 140 จากทั้งหมด 6330 รายการย้อนหลัง1. . .5 6 7 8 9 . . .317 ถัดไป